• Thứ Tư, 16/08/2006 16:00 (GMT+7)

  Lập trình ứng dụng tương tự Wordpad

  Câu hỏi :
  Tôi muốn viết chương trình soạn thảo văn bản (tương tự như Wordpad) nhưng chưa biết cách giải quyết một số vấn đề sau: 

  • làm thế nào để khi lưu một văn bản vào ổ cứng, văn bản đó sẽ có một icon riêng của chương trình và có đuôi do mình tự đặt (ví dụ: MSWord có icon là W và đuôi là *.doc, còn Excel thì có icon là E và đuôi là *.xls).
  • làm sao để tính số từ, số hàng trong văn bản.
  • làm sao để chèn hình vào văn bản.  

  Trả lời :

  Viết ứng dụng soạn thảo văn bản, cho dù rất cơ bản như WordPad của Windows, là công việc khá lớn, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và kiến thức chuyên ngành tin học (thí dụ như cấu trúc dữ liệu và lập trình). Bạn cần phải định nghĩa cấu trúc dữ liệu cho các thành phần dữ liệu cấu thành 1 file văn bản: toàn bộ văn bản, đoạn văn, từ, ký tự, hình ảnh... Bạn cần phải biết các giải thuật xử lý trên từng thành phần dữ liệu như trên 1 đoạn văn, phải biết giải thuật chèn chuỗi mới vào, bớt chuỗi con có sẵn ra, đếm số từ, đếm số ký tự, tìm kiếm chuỗi con... Bạn có thể tìm đọc toàn bộ source code của trình WordPad trong CD MSDN của Microsoft để biết Microsoft đã định nghĩa các cấu trúc dữ liệu như thế nào và đã dùng giải thuật gì để xử lý các tác vụ liên quan đến soạn thảo văn bản.

  Chuyên mục: Windows