• Thứ Tư, 16/08/2006 15:36 (GMT+7)

  Lập trình ứng dụng client/server dùng VB6, SQL Server 2000

  Câu hỏi :
  Lập trình ứng dụng client/server, dùng VB6 và SQL Server 2000, tôi muốn để cùng 1 CSDL tại 2 máy có cài SQL 2000 và đồng bộ dữ liệu giữa 2 máy, nhưng tôi không biết phải làm sao? 
   

  Trả lời :

  Có 2 khái niệm về database: database tập trung và database phân tán. Database tập trung nằm hoàn toàn trên 1 máy (do 1 server quản lý), nhờ đó việc quản lý database tập trung sẽ dễ dàng, đơn giản. Còn database phân tán cho phép chia database ra thành nhiều phần nhỏ (fragment) và để trên nhiều máy do nhiều server quản lý, hơn nữa mỗi record dữ liệu của database phân tán có thể được nhân bản (replication) thành nhiều copy rồi đặt trên nhiều máy khác nhau, nhờ đó việc truy xuất record dữ liệu này từ các máy client sẽ hiệu quả nhất (máy nào gần server nào sẽ truy xuất dữ liệu ở server đó).

   Tóm lại, yêu cầu để 1 database trên 2 máy do 2 server quản lý là yêu cầu nhân bản toàn bộ các record của database, yêu cầu này chỉ có thể thực hiện tốt và đúng đắn bởi hệ quản trị database phân tán (distributed DBMS) quản lý, chỉ có hệ quản trị database phân tán mới có đủ khả năng đồng bộ dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi record dữ liệu bị hiệu chỉnh nội dung (đảm bảo tất cả các copy của record này nằm trên các máy thay đổi theo). Rất tiếc là Microsoft SQL server không phải là hệ quản trị database phân tán, nó chưa có khả năng đảm bảo tính nhất quán dữ liệu của database phân tán.

  Chuyên mục: Windows