• Thứ Tư, 20/09/2006 15:06 (GMT+7)

  Viết chương trình bản đồ bằng java

  Câu hỏi :
  Tôi đang viết chương trình về bản đồ bằng ngôn ngữ Java. Cho hỏi cách thức số hóa bản đồ và các chương trình trợ giúp cho công việc này, và cách liên kết bản đồ với các hàm lệnh của Java.
   

  Trả lời :

  Ý tưởng chung về số hóa bản đồ là miêu tả các đường bao trên bản đồ thành tập hợp các đoạn thẳng và/hoặc đoạn cong cơ bản, mỗi đoạn thẳng được xác định bởi 2 đỉnh đầu mút, mỗi đoạn cong có thể được xác định bởi n điểm điều khiển (cố gắng tối thiểu hóa n càng nhỏ càng tốt, thường là 3). Như vậy sau khi bản đồ đã được số hóa, nó là 1 tập các điểm. Khi cần vẽ lại trên màn hình hay in ra giấy, người ta dùng các điểm lưu giữ được cùng mối quan hệ giữa chúng để tái tạo các đoạn thẳng và đoạn cong hầu thể hiện lại bản đồ. Ngoài ra, trên bản đồ, người ta còn tạo thêm nhiều lớp dữ liệu khác tùy thuộc vào yêu cầu xử lý cụ thể.

   Hiện có nhiều phần mềm xử lý bản đồ khác nhau (thí dụ MapInfo là ứng dụng khá phổ biến và khá mạnh), mỗi phần mềm dùng định dạng số hóa khác nhau và cung cấp tiện ích số hóa bản đồ phù hợp với định dạng qui định của phần mềm đó.

   Bạn có thể dùng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào để xử lý bản đồ vì hầu hết chúng đều đã cung cấp sẵn 1 tập thư viện các hàm API hay thư viện các đối tượng đồ họa phục vụ đầy đủ nhu cầu xử lý đồ họa của người lập trình.
   

  Chuyên mục: Windows