• Thứ Tư, 26/10/2011 15:01 (GMT+7)

  Bị lỗi 80070002 khi update Windows Vista

  Câu hỏi :

  Máy Sony Vaio cài Windows Vista, bị lỗi: Error (s) found: Code 80070002 Windows update encountered an unknown error. Xin hỏi cách khác phục.  Trả lời :

  Nếu bị lỗi 80070002 khi update Windows Vista, bạn thử tiến hành các bước khắc phục lỗi này do Microsoft đề nghị:

  1. Ngừng dịch vụ "Windows Update" bằng các thao tác sau:

  - login lại Windows với tài khoản Administrator

  - chọn button Start.Control Panel, click mục "System and Maintenance", rồi click tiếp mục "Administrative Tools"

  - nhấn kép chuột vào icon "Services". Nếu máy đòi password thì bạn nhập password của administrator

  - nhấn phải chuột vào hàng "Windows Update service", rồi chọn option "Stop" để dừng dịch vụ Update Windows.

  2. Xóa các file update tạm bằng các thao tác sau:

  - Chọn Start.Computer để mở mục "Computer"

  - nhấn kép chuột vào đĩa cứng cục bộ của máy (thường là C:\), nơi chứa thư mục Windows

  - nhấn kép chuột vào thư mục Windows, rồi nhấn kép chuột vào thư mục "SoftwareDistribution"

  - nhấn kép chuột vào thư mục "DataStore" để hiển thị chi tiết nó, xóa tất cả các file và thư mục con trong thư mục này. Nếu máy đòi password thì bạn nhập password của administrator

  - quay về thư mục "SoftwareDistribution", nhấn kép chuột vào thư mục Download để hiển thị chi tiết nó, xóa tất cả các file và thư mục con trong thư mục này. Nếu máy đòi password thì bạn nhập password của administrator.

  3. Chạy lại dịch vụ "Windows Update" bằng các thao tác sau:

  - login lại Windows với tài khoản Administrator (nếu bạn đang ở tài khoản khác)

  - chọn button Start.Control Panel, click mục "System and Maintenance", rồi click tiếp mục "Administrative Tools"

  - nhấn kép chuột vào icon "Services". Nếu máy đòi password thì bạn nhập password của administrator

  - nhấn phải chuột vào hàng "Windows Update service", rồi chọn option "Start" để chạy dịch vụ Update Windows.

  4. Xem kết quả update bằng các thao tác sau:

  Xóa các file update tạm sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề, nhưng nó cũng xóa thông tin về lịch sử update. Bạn cũng nên chạy tiện ích "Installed Updates" để xem các update nào đã thành công trên máy bạn.
  - chọn button Start.Control Panel, click mục Programs, rồi click tiếp mục "Programs and Features", rồi click mục "View installed updates".

  Một nguyên nhân khác có thể gây lỗi 80070002 khi update Windows Vista là do các file trong thư mục %WinDir%\WinSxS\Backup đã bị xóa mất. Để khắc phục nguyên nhân này, bạn hãy download file winsxs-backup.bat ở địa chỉ http://depositfiles.com/en/files/2779067 về máy và chạy nó. Đây là file chứa các lệnh script để tạo mới các file bị mất trong thư mục %WinDir%\WinSxS\Backup. Lưu ý rằng bạn cũng phải login vào tài khoản Administrator trước khi chạy tiện ích winsxs-backup.bat.

  Một phương án khác là cài lại Windows Vista từ đầu, sau khi cài đặt Windows và các ứng dụng cần dùng, nếu thấy máy chạy tốt thì hãy backup ngay hiện trạng hệ thống lên file ảnh và lưu trữ file ảnh này để sau này khi cần, chỉ cần restore lại cho nhanh chóng và tiện lợi. Bạn có thể dùng tiện ích Ghosh cho việc backup/restore hệ thống.

  Lưu ý rằng nếu chỉ dùng máy cho cá nhân, bạn nên cài Windows 7 thay vì Windows Vista.

  Chuyên mục: Windows