• Test Lab English
  QUY ĐỊNH
  THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM MỚI
  (áp dụng từ ngày 01 tháng 09 năm 2015)
  testlab
  I. MỤC ĐÍCH
    Khai thác hiệu quả kênh truyền thông trực tuyến để đảm bảo tính cập nhật, liên tục và theo sát diễn biến thị trường.
  Kết hợp ấn phẩm của tạp chí Thế Giới Vi Tính để phổ biến thông tin sản phẩm một cách chọn lọc.
  Giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm CNTT-TT mới sau khi kiểm định, đánh giá theo quy trình khách quan, tin cậy.
  Hỗ trợ doanh nghiệp CNTT-TT quảng bá sản phẩm, công nghệ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
  II. NGUYÊN TẮC
    Test Lab độc lập tiến hành việc kiểm định, đánh giá, viết bài để đảm bảo khách quan.
  Các sản phẩm tham gia thử nghiệm theo đúng quy trình của Test Lab.
  Tất cả các nhà cung cấp, các sản phẩm đều được Test Lab ứng xử bình đẳng và xử lý lần lượt theo thứ tự đăng ký.
  Ban Biên tập toàn quyền chọn lọc và đăng tải thông tin sản phẩm thử nghiệm trên các ấn phẩm phù hợp của tạp chí Thế Giới Vi Tính.
  Test Lab có thể từ chối nhận sản phẩm trong trường hợp không đủ các điều kiện đầu vào.
  III. ĐIỀU KIỆN SẢN PHẨM
    Đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.
  Kèm giá bán lẻ (đơn vị đồng, trước thuế VAT), thời gian bảo hành.
  Là sản phẩm mới, có tính mới về chức năng, hoặc công nghệ, mẫu mã.
  Sản phẩm thử nghiệm phải là sản phẩm thương mại hoàn chỉnh, đầy đủ phụ kiện.
  Chưa từng thử nghiệm tại Test Lab.
  IV. NHÀ CUNG CẤP
    1. ĐIỀU KIỆN
    Là đơn vị hoăc cá nhân đang kinh doanh sản phẩm liên quan.
  Ưu tiên nhà phân phối chính thức sản phẩm tại thị trường Việt Nam.
    2. QUYỀN LỢI
    Bài viết và kết quả thử nghiệm sẽ được đăng trên PC World Online tại www.pcworld.com.vn hoặc trên tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World Vietnam phát hành vào ngày 5 hàng tháng.
    3. TRÁCH NHIỆM
    Cung cấp thông tin về sản phẩm thử nghiệm theo yêu cầu Test Lab.
  Chuyển sản phẩm thử nghiệm đến Test Lab đúng lịch hẹn.
  Thanh toán toàn bộ chi phí (nếu có) liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm thử nghiệm như thuế nhập khẩu, phí bưu điện...
  Tham gia tương tác, phản hồi bạn đọc.
  V. THỜI GIAN GIAO NHẬN
    Test Lab tiếp nhận sản phẩm suốt 5 ngày làm việc, từ thứ Hai đến thứ Sáu, thời gian 8:30-12:00 và 14:00-17:30.
  Lịch nhận lại sản phẩm sẽ được báo ngay lúc làm thủ tục đăng ký và căn cứ theo bảng thời gian thử nghiệm (tương ứng 4 mức là 2, 5, 10, 20 ngày làm việc).
  Liên hệ Test Lab để được thông tin chi tiết.
  VI. ĐỊA CHỈ
    Phòng Test Lab - Tạp chí Thế Giới Vi Tính
  Tòa soạn: Lầu 5, 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
  ĐT: 84.8.38257745
  E-mail: TestLab@pcworld.com.vn

  REGULATIONS 
  REVIEW NEW PRODUCTS
  (Effective from September 1st, 2015)
   

  I. AIMS

  • To effectively develop online media channels and stay continuously up-to-date with market changes. 
  • To associate with PC World Magazine to selectively spread the product information.
  • To introduce users new ICT products; after objectively and reliably testing and evaluating
  • To support ICT companies in promoting products and technologies, approaching to potential clients.

  II. PRINCIPLES

  • Test Lab conducts the verification, evaluation and writing in the manner of an independent and unbiased organization
  • No supplier or product is given a favor
  • Our editors is fully entitled to choose and publish the information of product on any of its publications
  • Test Lab is rightful to accept or refuse to carry out any reviews. 


  III. REQUIREMENTS FOR PRODUCTS REVIEWED

  • Official sales and under warranty in the territory of Vietnam.
  • Availability of retail price (in VND, before VAT), warranty period.
  • With new features, technologies or design.
  • A commercial product, with full accessories
  • Have not been reviewed by Test Lab. 

  IV. SUPPLIERS

  1. REQUIREMENTS

  • Be entitled as official distributor in Vietnam. 
  • Be chosen by manufacturer/ brand owner among other equally authorized distributors if they are.

  2. RIGHTS

  • Introduce products on appropriate publications of PC World Vietnam Magazine.

  3. RESPONSIBILITIES

  • Contact Test Lab and provide information of product review at least two (02) days prior delivery day.
  • Pay all the cost (if any) of the transfer of reviewed products, such as import tax, postal fee…
  • Response to readers. 

  V. DELIVERY SCHEDULE

  • Working Hours: 8:30 - 12:00 and 14:00 - 17:30, from Monday to Friday. 
  • Product returning time will be noticed right on the registration, in respect of our review schedule (with 5 deadlines, including 12, 16, 20, 24, 28 working days) 
  • For further information, kindly contact Test Lab

  VI. CONTACT INFORMATION

           Test Lab – PC World Vietnam Magazine
           79 Truong Dinh Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
           Tel: 84.8.38257745
           E-mail: TestLab@pcworld.com.vn